Célok, adatátadás és adatközlés

Az MBE Hungary nevű társaság a Személyes Adatok Adatkezelője, és ezúton értesíti a Vevőket, hogy az általuk megadott adatok a következő célokra kerülhetnek felhasználásra:

 1. A www.mbehungary.com weboldalon (a továbbiakban a „Weboldal”) történő regisztráció biztosítása;
 2. Információ nyújtás, a megrendelések teljesítése, valamint a Vevő által a jelen Weboldalon keresztül igényelt termékek leszállítása és szolgáltatások nyújtása, a kapcsolódó fizetési tranzakciók lebonyolítása, az esetleges panaszok kezelése, és az ezekhez kapcsolódóan a Vevőkkel folytatott kommunikáció;
 3. Statisztikai kutatások elvégzése, és interaktív üzleti kommunikáció, sms-ek és e-mail-ek megküldése által (direkt e-mail, és hírlevelek formájában is), faxon keresztül, telefonhívással, akár telefonközpont igénybe vétele nélkül is, az Adatkezelő által kínált termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozóan;
 4. Statisztikai kutatások elvégzése, és interaktív üzleti kommunikáció, sms-ek és e-mail-ek megküldése által (direkt e-mail, és hírlevelek formájában is), faxon keresztül, telefonhívással, akár telefonközpont igénybe vétele nélkül is, a leányvállalatok és kapcsolt vállalatok által kínált termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozóan, mint pl. a DireFareStampare S.r.l., a Buy-Me S.r.l. és a MBE Worldwide S.p.A., vagy a MBE Centers magyarországi hálózata által, vagy akár harmadik fél cégek által is, akik egyes időpontokban üzleti partneri megállapodást és/vagy kezdeményezést, kampányt, közös projektet folytatnak az Adatkezezőhöz kapcsolódó üzleti tevékenységre vonatkozóan.

A fenti a) és b) pontokban meghatározott célokból rendelkezésre bocsátott adatok a Vevő által a Weboldalon keresztül igénybe venni kívánt szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződések teljesítéséhez szükségesek, valamint az üzletfelek számára (pl. logisztikai szolgáltatók, fizetési szolgáltatók, stb.), vagy a szükséges információk nyújtása céljából, és azokhoz a Vevő hozzájárulása nem szükséges, a 196/2003 számú törvényerejű rendelet 24. cikkének, 1. bekezdése, b) pontja szerint. A Vevő nevében való Személyes Adat benyújtás az a) és b) pontokban meghatározott célokra, az igényelt szolgáltatások átvételéhez, törvényi előírás. A fenti a) és b) pontok alapján csak részlegesen, helytelenül benyújtott, vagy nem benyújtott adatok lehetetlenné teszik a Vevő által igényelt szolgáltatások és/vagy információk nyújtását. A fenti c) és d) pontban meghatározott célokból megadott adatokhoz a Vevő kifejezett hozzájárulása szükséges, a 196/2003 számú törvényerejű rendelet 23. és 130. cikkei alapján. Az ilyen célhoz való hozzájárulás megadása opcionális, de a részleges vagy helytelen adatközlés, vagy az adatok benyújtásának elmulasztása azzal járhat, hogy a fenti c) és d) pontokban meghatározott tevékenységek nem lesznek elvégezhetők.

Adatkezelési módszerek

Az adatkezelésre mind automatizált eszközökkel, mind pedig papír alapon sor kerül, az adatok összegyűjtése, az azokra vonatkozó konzultáció, az adatok tárolása, kezelése, előkeresése, és továbbítása céljából.

A Személyes Adatok kezeléséhez az Adatkezelő megbízott Adatfeldolgozókat is igénybe vehet, egyes műszaki, kereskedelmi és adminisztratív referencia területeken. A Vevő által igénybe venni kívánt szolgáltatások nyújtásához szorosan kapcsolódó és annak funkcióját szolgáló egyes műszaki, szervezeti és menedzsment adatkezelési műveleteket harmadik fél cégek és/vagy leányvállalatok vagy kapcsolt vállalatok is elvégezhetnek.

A Vevő előzetes és kifejezett hozzájárulásához kötötten, az Adatkezelő a Vevő Személyes Adatait szakértő harmadik fél működtetőkkel is megoszthatja, azoknak átadhatja, bármilyen elektronikus vagy automatizált formában is, a promóciókhoz és egyedi ajánlatokhoz szükséges információk nyújtása céljából, marketing kommunikációs tevékenységek céljára, reklám és kereskedelmi anyagok megküldésére, telefonos, sms, MMS, video, e-mail, papíralapú posta, fax, vagy a modern technológia által lehetővé tett bármely más formában, harmadik fél szolgáltatók és/vagy az Adatkezelő üzletfelei által nyújtott termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan, akik Adatkezelőnek minősülnek, a jogszabályok által előírt kapcsolódó kötelezettségekkel és felelősséggel, függetlenül, és kizárólag az ilyen adatok nevükben és érdekükben történő adatkezelése céljából.

Cookie-k

Az Adatkezelő kijelenti, hogy esetlegesen „Cookie”-kat is igénybe vehet (olyan szöveges fájlok, amelyek a Vevő merevlemezére kerülnek megküldésre és azon eltárolásra, majd a Vevő következő látogatásakor újra átvitelre kerülnek), vagy más hasonló eszközöket, a Vevő által igénybe venni kívánt szolgáltatások felhasználásának, valamint a Vevő általi információ gyűjtés, a Weboldalon való navigáció, valamint a termékekre vonatkozó választás és preferenciák kifejezésének elősegítése céljából. Ez lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy a Vevőkről profilt készítsen, a begyűjtött adatok igénybe vételével, ami aztán lehetővé teszi a célzott és személyre szabott reklámanyagok továbbítását. A Vevő bármikor jogosult a megadott hozzájárulását visszavonni, és a Cookie-k felhasználását megtiltani, a saját internetes böngészőjén történő megfelelő beállításokkal. A Cookie-k letiltására vonatkozóan további információkat az Cookie-kra vonatkozó Politikában találhat.

A Vevők jogai

A Vevő jogosult Személyes Adatai létezésére vonatkozóan információhoz hozzájutni, és bármikor gyakorolhatja a 196/2003. számú törvényerejű rendelet 7. cikkében meghatározott jogait, az ugyanezen rendelet 8. és azt követő cikkeiben meghatározott módon. A Vevőnek különösen joga van tájékoztatást kapni az alábbiakra vonatkozóan:

 1. a Személyes Adatok forrása, azok kezelésének célja, és az adatkezelés módjai;
 2. ha az adatkezelés elektronikus eszközökkel történik, az adatkezeléshez használt logika;
 3. az adatok frissítése, helyesbítése és összevonása;
 4. az adatok törlése, anonimizált formába történő átalakítása, vagy a törvénybe ütköző adatkezelés megtiltása, beleértve az olyan adatokat is, melyek megőrzése az adatgyűjtéshez, vagy a későbbi adatkezelés eredeti céljához már nem szüksége;
 5. arra vonatkozó visszaigazolás, hogy az adatok frissítése, helyesbítése, összevonása, törlése, anonimizált formába történő átalakítása, vagy az adatkezelés megtiltása, értesítésre került, azok tartalmával együtt, mindazon személyek részére, akiknek az adatok átadásra vagy szétosztásra kerültek, kivéve az olyan eseteket, amikor ez lehetetlen, vagy aránytalan nehézséggel járna a védeni kívánt jogokat figyelembe véve;
 6. azon személyek vagy azok kategóriáinak megnevezése, akik számára a Személyes Adatok közlésre kerülhetnek, vagy azokat megismerhetik, akik az Adatfeldolgozó, vagy az adatfeldolgozással megbízott személy, valamint az ilyen adat hozzáférés mértéke.

A Vevőnek joga van részlegesen vagy teljes körűen tiltakozni a következők esetén:

 1. a Vevő Személyes Adatai kezelésére vonatkozó jogszerű okokból, még ha az adatgyűjtés célja releváns is;
 2. a Személyes Adatok reklámanyagok vagy közvetlen értékesítési célú anyagok megküldése céljából való kezelése, vagy piackutatás, vagy kereskedelmi kommunikáció céljára való kezelése ellen.

Az Adatkezelő jogai

Az Adatkezelő jogosult cselekményt tenni az adatokra, vagy a Vevőre vonatkozó bármely más információra vonatkozóan, amikor jóhiszeműen úgy ítéli meg, hogy e tevékenységek az alábbiakhoz szükségesek:

 1. saját és/vagy harmadik felek érdekeinek védelme;
 2. jogszabályi előírások betartása, vagy az illetékes hatóságok intézkedései;
 3. a rendőri szervek támogatása az interneten folytatott, egy vagy több felhasználó általi illegális tevékenységek visszaszorításában, még akkor is, ha a szolgáltatások igénybe vétele és/vagy a szolgáltatások igénybe vételének módja nem kapcsolódott szervesen az adott bűncselekmény elkövetéséhez;
 4. a bármely személlyel szemben fennálló jogai érvényesítése, bármely helyen, helyzetben és szinten;
 5. a harmadik felekkel szemben fennálló jogvitákban való védelem, ami szerint a felhasználó bármilyen formájú vagy módú, bármely olyan cselekménye és/vagy mulasztása, ami a szolgáltatásokon és/vagy azok későbbi felhasználása által valósult meg, a saját jogaikat sérti.

Az Adatkelező bármely esetben jogosult a Vevő által megadott adatokat olyan nyilvános és/vagy magán társaságok számára megadni, akik azokhoz törvényi kötelezettségeik, a vonatkozó jogi szabályozás, vagy az EU jog alapján hozzáférhetnek.

A jelen Tájékoztató megtekintése által a Vevő hozzájárulását adja a Személyes Adatok kezeléséhez és közléséhez, a fent leírt célokból, és módokon. A hozzájárulás megadását az Adatkezelő nyilvántartásba veszi, és azt a Vevő bármikor jogosult visszavonni.

We make it possible

#PeoplePossible

MBE 001

Address: Aradi utca 8, 1062 Budapest

MBE 002

Address: Dunyov Istvan u 6, 1134 Budapest

Jogi Alapelvek

A Mail Boxes Etc./MBE központokat független vállaltok működtetik franchise-vevőként, akik külön franchise-megállapodás alapján az MBE márkanév alatt működnek. A Mail Boxes Etc. franchise hálózatán keresztül háttér szolgáltatásokat nyújt vállalkozások és magánszemélyek számára. A logisztikai és szállítási szolgáltatások jelentik az MBE fő szolgáltatásait – amelyeket az MBE a legfontosabb hazai és nemzetközi expresszfutár vállaltokkal a franchise-jogosultjai javára kötött szerződéses megállapodások révén tesz lehetővé, valamint az egyéb grafikai és nyomdai szolgáltatásokat – amelyeket vagy közvetlenül, vagy nyomdai központokkal kötött megállapodások alapján nyújtanak. Az üzleti és magánügyfelek számára nyújtott szolgáltatások népszerűsítése az egyes MBE franchise partnerek üzleti tevékenysége keretében történik az MBE központokon belül és kívül. Minden franchisepartner szerződéses kötelezettséget vállal az ilyen tevékenységek végzésére. A Mail Boxes Etc. és az MBE az MBE Worldwide S.p.A. engedélyével használt bejegyzett védjegyek (Minden jog fenntartva). Az egyes MBE Központok által kínált szolgáltatások a helyszíntől függően változhatnak. Az ezen az internetes oldalon elérhető anyagokat, az itt található információkat és minden más vonatkozó kapcsolódó adatot semmilyen módon nem lehet másolni, terjeszteni, megváltoztatni, újra közzétenni, reprodukálni, letölteni vagy harmadik félnek továbbítani a Sistema Italia 93 S.r.l. kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nem vállalunk felelősséget az ezen az internetes oldalon elérhető anyagok, az információk és/vagy az itt található adatok jogosulatlan felhasználásával kapcsolatban.